Εταίροι

Domspain

Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης από την Ισπανία

Το DomSpain (DS Formacio) είναι μια Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Εταιρεία που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω του δικτύου συνεργατών της στο εξωτερικό. Το τμήμα κατάρτισης του DomSpain αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες (ξένες γλώσσες, ΤΠΕ, μαθήματα μαγειρικής, χορού και προσωπικής ανάπτυξης), μαθητές ΕΕΚ (ΤΠΕ, ξένες γλώσσες, απασχολησιμότητα, μάθηση μέσω εργασίας) και εκπαιδευτικούς που εστιάζουν στη βελτίωση των ικανοτήτων ξένων γλωσσών, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και νέων μεθόδων διδασκαλίας. Το DomSpain διαθέτει καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών που έχει υλοποιήσει διάφορα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών πλατφορμών.

LAB

Γερμανική αρχή διαχείρισης δημόσιων μεταφορών

Το LAB Leipziger Aus– und Weiterbildungsbetriebe GmbH είναι το εκπαιδευτικό κέντρο για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ του ομίλου L, ο οποίος είναι ο πάροχος δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Λειψίας (ενέργεια και νερό) και δημοσίων συγκοινωνιών. Οι εκπαιδευόμενοι στο LAB εργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με τις μεταφορές: από επαγγελματίες οδηγούς, τεχνικούς ηλεκτρονικών για βιομηχανικές εφαρμογές έως μάγειρες, πολιτικούς μηχανικούς και εργάτες κατασκευών. Οι εκπαιδευόμενοί μας καταρτίζονται στη θεωρία και την πρακτική και συνεργαζόμαστε στενά με τοπικές σχολές ΕΕΚ για να παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους μας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες στους εκπαιδευόμενους, όπως αθλητικές εκδηλώσεις ή προσωπική υποστήριξη, π.χ. κατά την αναζήτηση κατοικίας. Η προσέγγισή μας έχει αποδειχθεί επιτυχημένη με ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού μας προγράμματος άνω του 96%

Reus Mobilitat

Ισπανική αρχή διαχείρισης δημόσιων συγκοινωνιών

Η Reus Mobilitat i Serveis SA είναι δημοτική εταιρεία και ανήκει στον όμιλο δημοτικών εταιρειών που έχει δημιουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Reus με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας και ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν: Διαχείριση και λειτουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης Διαχείριση δημοτικών αγορών Πέρα από αυτούς τους τομείς δράσης, η Reus Mobilitat i Serveis ενσωματώνει κοινωνικές αξίες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότητας της διαχείριση των επιχειρήσεων της και της κοινωνικής δέσμευσης με την κοινωνικο-εργατική ένταξη των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, την προώθηση και την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την επίτευξη της μετάβασης στην αγορά εργασίας. Από την ίδρυσή της το 1989, γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, τόσο οικονομική όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταληφθεί από άτομα με αναπηρία.
Η STANDO LTD είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, αφιερωμένος στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί εγκεκριμένο Κέντρο ΕΕΚ, διαπιστευμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Το πλεονέκτημα της επιχείρησής μας έγκειται κυρίως στην ομάδα υψηλής ειδίκευσης και στο εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργατών της. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες μας έχουν δεσμευτεί στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μεγάλης κλίμακας και συνεργάζονται με οργανισμούς από την Κύπρο και από όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και τη συνοχή των κοινωνιών. Από το 2016, παρέχουμε μια σειρά επαγγελματικών και ακαδημαϊκών εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus + KA1 και KA2, καθώς και μαθήματα, σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες στόχους (φοιτητές, νέοι, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, γονείς, ενήλικες), μαθητές και προσωπικό των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και Κέντρων Ενηλίκων.

Strætó

Δημόσια εταιρεία μεταφορών της Ισλανδίας

Η Strætó είναι η εταιρεία λεωφορείων της πρωτεύουσας της Ισλανδίας και έχει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εκτιμούμε την καλή εξυπηρέτηση και για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας εστιάζουμε στη μείωση του χρόνου ταξιδιού, στην αύξηση της συχνότητας των ταξιδιών και στη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών. Ο Strætó ακολουθεί την κυβερνητική πολιτική και στοχεύει να οδηγήσει τη μετάβαση σε φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά λεωφορεία, υδρογόνο και μεθάνιο. Η Strætó επιδιώκει να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υπαλλήλων της, δίνοντας έμφαση στη διά βίου μάθηση σε ένα ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον.

Virsabi

SMV στην Κοπεγχάγη που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εμπειριών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

Ένα τεχνολογικό κέντρο δημιουργικών προγραμματιστών, και μία από τις πρώτες εταιρείες αφιερωμένες στην εικονική πραγματικότητα, που προσφέρει επιχειρηματικές συμβουλευτικές εργασίες και τεχνική ανάπτυξη για τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας, της επαυξημένης πραγματικότητας και της μικτής πραγματικότητας. Η ομάδα της Virsabi αποτελείται από έμπειρους ανθρώπους, που εργάζονται ψηφιακά με σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για τους πελάτες μας. Η Virsabi είναι εμπορικά προσανατολισμένη και καθοδηγείται από επιχειρηματικούς στόχους, ενώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες (VR, AR και MR) με δημιουργικές ιδέες. Η Virsabi βοηθά ηγέτες, ομάδες και τους οργανισμούς με την πλήρη αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας σε εμπορικό πλαίσιο.

WISAMAR

Εκπαιδευτικό ινστιτούτο στη Λειψία, Γερμανία

Η Wisamar είναι ένας διαπιστευμένος, μη κερδοσκοπικός πάροχος εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 2005. Αποτελείται από μια ομάδα 12 ατόμων και εργαζόμαστε σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων της επαγγελματικής ένταξης και γλωσσικού γραμματισμού. της διαχείρισης έργων και της κινητικότητας εντός της ΕΕ. Έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 500 προγράμματα κινητικότητας που διεξήχθησαν με επιτυχία και πάνω από 50 έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή τη μεταφορά καινοτομιών και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε την εμπειρία μας, ως περιφερειακό γραφείο πληροφοριών κινητικότητας για τη γερμανική εθνική υπηρεσία.