Projektet

Et Blended Learning program for kompetenceudvikling udover rent faglige færdigheder

Preperation på fremtiden for offentlig transport

Vores Motivation

Offentlig transport er en sektor af voksende betydning for både europæiske byer og landdistrikter. Det giver et væsentligt grundlag for at implementere et moderne samfundsbehov for mobilitet i tråd med bæredygtig og miljøvenlig udvikling. Dette resulterer også i en voksende økonomisk betydning af denne sektor.

Med stigende bybefolkning og voksende krav til bæredygtighed står medarbejderne i offentlig transport over for en række udfordringer hver dag, lige fra at omfavne stigningen i nye teknologier som selvkørende systemer til at navigere i kundeservice og nedtrappe konflikter, alt imens de giver kulturel bevidsthed og repræsenterer ideer af bæredygtighed.

Vores Mål

Med Competence + ønsker vi at tilbyde uddannelsesmuligheder for VET-studerende og ansatte i offentlig transport inden for fire forskellige områder:

 • Miljøbevidsthed
 • Konflikthåndtering
 • Moralsk mod
 • Stresshåndtering

Ved at bemyndige dem til at indlede konkrete ændringer, til at igangsætte nytænkning og optimere deres egne handlinger, vil de udover at være i stand til at deltage direkte på deres arbejdsplads, også kunne deltage i udviklingen af deres eget arbejde.

Målet med projektet er at skabe en avanceret træningsplatform, som både praktikanter og ansatte i offentlig transport kan bruge til at fremme deres uddannelse. Kursuskonceptet inkluderer både E-learning og fysisk undervisning. Et særligt træk ved Competence + er, at der oprettes virtual reality-scenarier, der gør det muligt for eleverne at anvende og teste deres nytilegnede kompetencer og færdigheder direkte.

Projektet inkluderer også en applikationsmanual til instruktører og undervisere, der selv ønsker at bruge eller tilpasse Competence +.

Sammen med transportoperatørerne Reus Mobilitat (Spanien) og Straeto (Island) vil LAB (Tyskland) bringe projektets direkte offentlige transportperspektiv, mens Wisamar (Tyskland), DomSpain (Spanien), Virsabi (Danmark) og StandoutEducation (Cypern) ) vil bidrage med deres ekspertise i erhvervsuddannelsesprojekter. Projektet løber fra november 2020 til april 2023.

Vores interllektuelle outputs

IO 1

 • Udvikling og definition af den konceptuelle ramme for kurset
 • Oprettelse af et praksisorienteret koncept, der kan bruges og implementeres direkte
 • Analyse af den aktuelle tilstand af de tilgængelige materialer
 • Udvikling af et modulkoncept, hvor hvert modul kan bruges individuelt eller i en hvilken som helst kombination
 • Gennemgang af fire eksperter i hvert land

IO 2

 • Valg af tematiske moduler i henhold til analysen i IO1.
 • Oprettelse af workshopkoncepter: Hvert modul indeholder dele til sensibilisering, til styrkelse af handlekompetencer og til at give passende kommunikationsmuligheder.
 • Test af workshopkoncepter af eksperter på området

IO 3

 • Design af uddannelsesplatformen
 • Udvikling af Virtual Reality-scenarier
 • Forbedring af workshop-materialerne med videovejledninger

IO 4

Vejledning til lærere og undervisere

 • Udarbejdning af vejledningen om, hvordan du bruger Competence + -materialerne
 • Gennemgang af guiden
 • Test af guiden i praksis
 • Tilpasning af guiden for at sikre den maksimale praktiske relevans af dens output

Competence+'s Indflydelse

For undervisere og medarbejdere vil det:

 • Forøge viden og færdigheder hos undervisere, der tilbyder uddannelse til nuværende og fremtidige medarbejdere
 • Forbedre den faglige udvikling af VET-undervisere og give kvalitetsuddannelse
 • Øge beskæftigelsesmulighederne og sikre et sikkert arbejdsmiljø
 • Implementere bæredygtighedsstrategier og personlig stresshåndtering i den offentlige transportsektor på lokalt og regionalt niveau
 • Tilskynde til erhvervelse af færdigheder og kompetencer, der kan hjælpe dem i deres professionelle liv
 • Hjælpe personlig vækst ved at øge nøglekompetencer relateret til civil pligt, kulturel bevidsthed, digitale, personlige, sociale og læringsevner
 • Forøge jobmuligheder gennem praktiske færdigheder.

For samfundet vil det:

 • Forøge kendskabsgraden om projektets emner
 • Forbedre brugerorienteret service (kommunikation med passagerer, deres sikkerhed og passende indblanding i tilfælde af en nødsituation)

For VET og erhvervsuddannelser vil det:

 • Styrke lokale og regionale netværk og samarbejde mellem offentlige transportvirksomheder, erhvervsuddannelsesprogrammer og voksenuddannelsesudbydere
 • Fremme arbejdsbaseret og arbejdsorienteret læring
 • Tilskynde til involvering af beslutningstagere, uddannelsescentre og uafhængige organer til at fremme dialogen om erhvervsuddannelse og efteruddannelse i den offentlige transportsektor
 • Give adgang til gratis moduler med undervisnings- og læringsmateriale
 • Give adgang til en trænervejledning, der letter integrationen af nye moduler
 • Oprette muligheden for udveksling af fælles læring med andre undervisere fra erhvervsuddannelsesfelter
 • Forøge IKT-kompetencer på europæisk niveau.

For interessenter vil det:

 • Fremme fordelene ved europæisk samarbejde om erfaringer og praksis i spørgsmål af fælles interesse
 • Øge bevidstheden om relevante emner og behovet for at implementere dem i forbindelse med erhvervsuddannelse og efteruddannelse inden for offentlig transport
 • Oprette mulighed for at tilpasse og integrere Competence + -moduler i VET
 • Efteruddannelsesprogrammer inden for lignende fagområder
 • Fremme fordelene og merværdierne ved samarbejde på europæisk plan for virksomheder, erhvervsuddannelse og videreuddannelse af institutioner inden for offentlig transport

Kontakt os

Kontakt info

Telefon: +44 12 3456 4688
Email: info@competenceplus.com