Competence+

Et Blended Learning program for kompetenceudvikling udover rent faglige færdigheder

COMPETENCE+ mission er at tilbyde træning til nuværende og fremtidige ansatte i den offentlige transportsektor med et Blended modulært læringskoncept. Den nyligt lærte viden og færdigheder kan og skal anvendes direkte i dagligdagstræning samt arbejdsprocesser.

Tilgang

For at nå projektmålet, vil der blive brugt innovative undervisnings- og læringsmetoder. I dette Blended Learning program, vil online selvlæringsmoduler bliver kombineret med face-to-face- og gruppe-workshops.

Virtual Reality scenarier

Brugen af VR-simulationer for hvert emne giver brugeren mulighed for at anvende deres nye viden og færdigheder direkte i en simuleret situation.

Miljøbevisthed

Competence+ vil sensibilisere offentlig transports ansatte i vigtigheden af grønne transportsystemer og deres eget evne til at påvirke bæredygtighed i offentlig transport.

Konflikthåndtering

Competence+ vil træne evnen til at identificere og på effektfuld vis håndtere situationer der kan resultere i misforståelser og konflikt, for at styrke offentligt transports ansatte og reducere deres stressniveau.

Moralsk mod

Cometence+ vil udstyre ansatte og VET-studerende i offentligt transport sektoren, med modet og strategien der gør det muligt for dem at træde til, skulle en konflikt opstå, og vise dem at de har magten og færdighederne til at hjælpe mennesker i spidse situationer.

Stresshåndtering

Competence+ vil lære offentligt transport ansatte hvordan de bearbejder deres stress og overordnet forbedre deres mentale helbred og velvære.

Målgrupper

Kontakt os

Vi vil gerne høre fra dig! Hvis du vil kontakte Competence+ teamet, så skriv venligst til info@competenceplus.com eller kontakt projekt partneren i dit land!

Kontakt info

Telefon: +44 12 3456 4688
Email: info@competenceplus.com